مشاورین

1397/2/25 0:0

مشاورین مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 

        دکتر کامران میرزایی- متخصص پزشکی اجتماعی

وظایف: پورپوزال نویسی، اپیدمیولوژی و متدولوژی، آمار و آنالیز داده ها، مقاله نویسی، سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

دریافت رزومه آقای دکتر کامران میرزایی

 

        دکتر مریم مرزبان- دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

وظایف: اپیدمیولوژی و متدولوژی ، آمار و آنالیز داده ها

دریافت رزومه خانم دکتر مریم مرزبان

 

        دکتر مرضیه محمودی- دکترای تخصصی آمار زیستی

وظایف: آمار و آنالیز داده ها

دریافت رزومه خانم دکتر مرضیه محمودی

 

        دکتر نیلوفر معتمد- متخصص پزشکی اجتماعی

وظایف: پورپوزال نویسی، اپیدمیولوژی و متدولوژی، آمار و آنالیز داده ها، مقاله نویسی، سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

دریافت رزومه خانم دکتر نیلوفر معتمد

 

        دکترسودابه محمدی- متخصص پزشکی اجتماعی

وظایف: اپیدمیولوژی و متدولوژی ، آمار و آنالیز داده ها ، مقاله نویسی

دریافت رزومه خانم دکتر سودابه محمدی

 

 

        دکترصفیه دانشی- دکترای آمار و ریاضی

وظایف: آمار و آنالیز داده ها ، مقاله نویسی

دریافت رزومه خانم دکتر صفیه دانشی


تاریخ بروز رسانی:   28 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۸۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >