مقالات1397

1397/8/14 0:0

<>
ردیف عنوان مقاله نوع نشریه عنوان نشریه-تاریخ چاپ-شماره جلد و صفحه نویسنده اول و مسئول مقاله
1 Client Satisfaction with Urban Family Physician and Referral System in the South of Iran: A Repeated Cross-Sectional Study علمی- پژوهشی Journal of Health Sciences and Surveillance System April 2017; Vol 5; No 2 Alireza Mirahmadizadeh ,Maryam Marzban PDF
2 99mTechnetium-macroggregated albumim perfusion lung scan versus contrast enhanced echocardiography in the identification of the hepatopulmonary syndrome in liver cirrhosis your society meeting name 2020 CTI meeting technology z.Alipour,A.Armin PDF
3 مقایسه اثر ترکیبی سیاهدانه و مفنامیک اسید با مفنامیک اسید به تنهایی بر شدت درد پس از زایمان چند زا:کار آزمایی بالینی دو سوکور علمی- پژوهشی مجله زنان و نازایی ایران مریم چنانه PDF
4 Investigating the Effects of picture book on Reducing Anxiety Caused by Intravenous Catheterization among School-aged Children ISI La Prensa MedicaArgentina کانیک زاده PDF
5 بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز درمانی تالاسمی بوشهر علمی-پژوهشی مجله علمی پژوهان رضوان بخشی PDF
6 a relative comparison between hidden markov and log-linear based models in detection of differentially expressed genes in a real time course rna sequencing data preprint biorxiv fatemeh gholizadeh PDF


   
تعداد بازدید:   ۴۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >