پایان نامه های سال 98

1398/4/30 0:0

عنوان پایان نامه دانشجو استاد راهنما استاد مشاور صفحه تقدیر و تشکر
مثبت در بوشهر در سال 1398 HIV در بیماران مبتلا به Ab HBc Anti تعیین فراوانی شادی المی خطبه سرا دکتر کتایون وجدت دکتر فرشادپور PDF
بررسی ارتبا ط بین کالری؛ اسید های چرب اشباع؛ اسید های چرب تک غیر اشباعی و اسید های چرب چند غیر اشباعی دریافتی از طریق رژیم غذایی باغلظت سرمی فاکتور رشد شبه انسولینی و ویسفاتین در زنان یائسه شهر سارا عوض زاده دکتر علی رضا رهبر دکتر کامران میرزایی PDF
بررسی شیوع کودک آزاری در کودکان 6-1 ساله شهر بوشهر در سال 1931 سارا گودرزی دکتر کامران میرزایی دکتر سعید کشمیری PDF
تعیین فراوانی سحر منصورآبادی دکتر کتایون وحدت دکتر فاطمه فرشاد پور PDF
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی به گروههای آنتی بیوتیکی کارباپنم و کینولون در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهردر سال 1397 منوره نصیری خورموجی دکتر فرهاد عباسی دکتر کامران میرزایی PDF
بررسی فراوانی علایم بالینی و شواهد آزمایشگاهی بیماران مبتلا به تیروئیدیت تحت حاد درشهر بوشهر در سال 1396 منیژه محمدی دکتر فرهاد عباسی دکتر محمدرضا کلانتر هرمزی PDF
بررسی اثر تزریق موضعی لیدوکائین روی درد بعد از تانسیلکتومی در کودکان 5-12سال مراجعه کننده به بیمارستان شهدا خلیج فارس بوشهر در سال 1397 علی مصدق دکتر اخلاقی دکتر کامران میرزایی PDF
بررسی اثر تزریق موضعی لیدوکائین روی درد بعد از تانسیلکتومی در کودکان 5-12سال مراجعه کننده به بیمارستان شهدا خلیج فارس بوشهر در سال 1397 علی مصدق دکتر اخلاقی دکتر کامران میرزایی PDF
بررسی مقایسه ای کیفیت خدمات بیمارستانی بر اساس مدل هلس کوال و اعتماد بیماران به پرستاران در بیمارستان های منتخب دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر بوشهر در سال رضا نعمتی دکتر مسعود بحرینی دکتر شهناز پولادی دکتر کامران میرزایی PDF
بررسی ارتباط بین ویتامین دی و بیماری آلوپسی اره اتا در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 8 نسیم احمدی حق دکتر مرضیه افروزنده دکتر کامران میرزایی PDF
بررسی ارتباط بین ویتامین دی و بیماری آلوپسی اره اتا در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 8 نسیم احمدی حق دکتر مرضیه افروزنده دکتر کامران میرزایی PDF
تعیین تاثیرمصرف روی خوراکی در درمان بیماری آکنه وولگاریس در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 79-6 سکینه حیدری دکتر مرضیه افروزنده دکتر کامران میرزایی PDF
بررسی یافته های DWI و SPECT در بیماران دچار استروک در فاز حاد مریم امامی دکتر مجید اسدی دکتر اعظم مرادی دکتر کامران میرزایی PDF
بررسی اپیدمیولوژیک کم کاری مادرزادی تیروئید دائمی و گذرا در کودکان مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی غدد کودکان شهر بوشهر از سال 1393تا 1395 مهسا اسدی دکتر سیده طاهره موسوی دکتر کامران میرزایی PDF


تاریخ بروز رسانی:   15 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۸۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >