نتایج یک پژوهش : دیدگاه مذهبی بالاتر و نگرش مثبت خانواده ها می تواند باعث افزایش رضایت آنان نسبت به اهدا عضو گردد.

26 تير 1398
پيوند عضو به عنوان درمان انتخابي براي بيماراني که در مرحله آخر اختلال عضوي ميباشند، در نظر گرفته ميشود. اين فرآيند باعث بهبود کيفيت زندگي دريافت کننده عضو و همچنين افزايش طول عمر وي ميشود. با اين حال کمبود عضو براي پيوند به عنوان يک مسئله حل نشده جهاني باقي مانده است. اجساد مرگ مغزي به عنوان يكي از منابع اوليه اهداء عضو هستند. مهمترين عامل محدود کننده موفقيت در اين امر، عدم رضايت خانواده ها است. یک مطالعه توسط خانم کیانی و دکتر کشمیری و جمعی دیگر از اعضای هیات علمی با هدف تعيين نگرش و آگاهي مراجعين و کادر درماني بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر نسبت به تصميم گيري در اهداي عضو انجام شد اين مطالعه مقطعي و بر روي 223 نفر از کارکنان و 222 نفر از مراجعين بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر در سال 3335 انجام گرفت. یافته ها نشان داد نگرش(مثبت) و آگاهی کارکنان نسبت به اهدا عضو بیشتر از مراجعین بود با این حال هم براي مراجعين و هم براي کارکنان بين ديدگاه مذهبی و نگرش نسبت به اهداي عضو رابطه معناداري وجود داشت و افراد با نمره ديدگاه مذهبی بالاتر نمره نگرش بالاتری نسبت به اهداي عضو داشتند. نتیجه این پژوهش حاکی از آن بود که شناخت عوامل تسهيل کننده اهداي عضو و موانع آن براي رفع نياز شديد بيماران به پيوند عضو ضروري است. زمينه سازي براي افزايش ااطلاع رسانی و آگاهی در سطح جامعه در مورد موفقيتهاي پيوند و ديدگاه نوع دوستانه اسلام در مورد اهداي عضو میتواند نگرش افراد را نسبت به اهداي عضو در جهت مثبت ارتقا دهد


   

تاریخ بروز رسانی:   26 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۶

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >