نتایج یک پژوهش: آموزش شناختی رفتاری و امید درمانی باعث افزایش کیفیت زندگی در بیماران تالاسمی ماژور می گردد.

9 شهريور 1398

یکی از بیماریهای مزمن که کودکان را تهدید می کند بیماری بتا تالاسمی ماژور است. سندرم های بتا تالاسمی گروهی از اختالات وراثتی خونی هستند که با کاهش و یا عدم سنتز زنجیره های بتا گلوبین و در نتیجه کاهش هموگلوبین و گلبول های قرمز خون و کم خونی مشخص می شوند. امروزه با توجه به پیشرفت های بسیار مهم در عرصه پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از تالاسمی و افزایش امید به زندگی این بیماران ، کیفیت زندگی آنها به عنوان یکی از شاخص های مهم مراقبت بهداشتی مد نظر است. به کار گیری مراقبت های پزشکی و حمایت های روانی – اجتماعی از بیمار ، نه تنها باعث افزایش طول عمر بیماران مبتلا به تالاسمی می گردد بلکه باعث پذیرش بیماری و اعتماد به نفس مطلوب در او می گردد. به همین منظور یک پژوهش توسط جمعی از اساتید و پژوهشگران ( جمیله کیانی( دانشجوی دکتری روانشناسی) ، علیرضا حاجیونی( دانشجوی دکتری مدیریت سوانح و بلایا) و..)دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با هدف تعیین اثربخشی و مقایسه آموزش شناختی- رفتاری و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگی و تاب آوری در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی بوشهر در سال 1396 انجام شد.

این پژوهش به صورت تجربی و بر روی 21 نفر از بیماران مبتلا به تالاسمی استان بوشهر انجام شد . بیماران به دو گروه آزمایشی آموزش شناختی- رفتاری و امید درمانی و گروه کنترل تقسیم شدند. جهت بررسی کیفیت زندگی از پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر و تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده گردید. بیماران پیش از مداخله و پس از آن پرسشنامه را تکمیل نمودند و نتایج با استفاده از نرم افزار Spss آنالیز گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش شناختی- رفتاری و امید درمانی گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معناداری اثربخش بوده است. آموزش شناختی – رفتاری بر کیفیت زندگی ، امید به زندگی و تاب آوری تاثیر گذار بود . هم چنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد آموزش امید درمانی نسبت به آموزش شناختی- رفتاری از اثر بخشی بالاتری در افزایش کیفیت زندگی ، امید به زندگی و تاب آوری برخوردار است.   

تاریخ بروز رسانی:   9 شهريور 1398

تعداد بازدید:   ۱۰۵

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >