نتایج یک پژوهش : سطح سواد سلامت با سطح اقتصادی -اجتماعی افراد رابطه مستقیم و قوی دارد

1 تير 1398
زنان باردار با سطح اقتصادی - اجتماعی بالا،سواد سلامتی بیشتری دارند
سواد سلامت یکی از مهمترین عوامل در توانایی یک زن برای مشارکت در فعالیت هایی که سلامتی خود، خانواده و فرزندانشان را ارتقا می دهد می باشد . سواد سلامت مادران باردار می تواند سلامت بارداری و در نتیجه سلامت نوزادشان را از طریق بهبود کیفیت مراقبت های قبل از زایمان تحت تاثیر قرار دهد. درک مهمترین عوامل موثر بر سواد سلامت زنان باردار بسیار مهم است. به همین منظور یک مطالعه توسط جمعی از اساتید دانشگاه علو م پزشکی بوشهر ( دکتر زینب محمدی، دکتر مریم مرزبان، دکتر همام الدین جواد زاده ،مهنوش رئیسی و خانم کیانی ) به منظور "تعیین ارتباط بین سواد بهداشتی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی زنان باردار در بوشهر" انجام شد. در اين مطالعه توصيفی مقطعی، 100 نفر زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی جامع بوشهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سواد بهداشتی (FCCHL) و پرسش نامه وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS v.22 تجزيه و تحليل شدند. نتایج نشان داد یک ارتباط مستقیم و مهم بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی با سواد سلامت وجود دارد . افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی بالاتر یک سطح بالاتر از سواد سلامت را دارا هستند.


   

تاریخ بروز رسانی:   1 تير 1398

تعداد بازدید:   ۲۰

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >