نقشه سایت مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse معرفی واحدمعرفی واحد
Collapse تاریخچه و اهدافتاریخچه و اهداف
معرفی
شرح وظایف
چارت تشکیلاتی
Collapse اهداف و برنامه هااهداف و برنامه ها
اهداف
Collapse برنامه های راهبردیبرنامه های راهبردی
Collapse برنامه های راهبردی و عملیاتیبرنامه های راهبردی و عملیاتی
برنامه عملیاتی 98
خط مشی
فرایندها
رئیس واحد
Collapse اعضای  واحداعضای واحد
شورای پژوهشی
کارشناسان پژوهش
مشاورین
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
آیین نامه های مراکز توسعه تحقیقات بالینی
دستورالعمل های پژوهشی دانشگاه
اولویت پژوهشی دانشگاه
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد
تفویض اختیار داوری طرح
دستورالعمل تشویق چاپ مقالات
Collapse  جلسات شورای پژوهشی جلسات شورای پژوهشی
صورت جلسات 95
صورت جلسات 96
صورت جلسات 97
صورت جلسات 98
Collapse دستاوردهای مرکزدستاوردهای مرکز
Collapse مقالات چاپ شدهمقالات چاپ شده
مقالات سال 95
مقالات سال96
مقالات سال 97
مقالات سال 98
Collapse پایان نامه هاپایان نامه ها
پایان نامه های سال 95
پایان نامه های سال 96
پایان نامه های سال97
پایان نامه های سال 98
Collapse طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
طرح های تحقیقاتی در حال اجرا
Collapse طرح های تحقیقاتی خاتمه یافتهطرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
طرح های سال95
طرح های سال96
طرح های سال 97
Collapse همکاری  با سایر مراکز تحقیقاتی همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی
همکاری با مرکز تحقیقات سرطان
همکاری با مرکز بیماریهای خاص
Collapse طرح های نوآورانهطرح های نوآورانه
Collapse اقدامات نوآورانه سال 1396اقدامات نوآورانه سال 1396
استقرار روانشناس و مددکار در بخش بیماری های خاص
اجرای طرح تحقیقاتی "بررسی پاسخگویی نظام سلامت"
تدوین دستورالعمل چاپ مقالات در مجلات معتبر
Collapse اقدامات نوآوزانه سال 1397اقدامات نوآوزانه سال 1397
چاپ کتاب
تشکیل تیم تحقیقات کاربردی
همکاری با مرکز رشد دانشگاه
همکاری در اجرای طرح پژوهشی سرطان معده با مرکز تحقیقات سرطان
Collapse مشاوره پژوهشیمشاوره پژوهشی
امکانات مشاوره ای
برنامه و ساعات مشاوره
رزرو مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی
Collapse فرم هافرم ها
الکترونیک
غیر الکترونیک
وابستگی سازمانی مرکز
سامانه پژوهشیار
Collapse  مشاوره های مقالات ، طرح ها و پایان نامه مشاوره های مقالات ، طرح ها و پایان نامه
مشاوره سال95
مشاوره سال96
مشاوره سال 97
Collapse آموزشیآموزشی
Collapse کارگاه کارگاه
کارگاه سال 96
کارگاه سال97
کارگاه سال 98
محتوای آموزشی
Collapse بانک داده های پژوهشی بانک داده های پژوهشی
برنامه بانک ملی ثبت سرطان بالینی پستان
همایش ها و کنگره ها
Collapse گالری تصاویرگالری تصاویر
هفته پژوهش سال1396
هفته پژوهش سال1397
هفته پژوهش سال 1398
Collapse کارگاهکارگاه
کارگاه clinical key
کارگاه spss
کارگاه روش تحقیق
مرکز پژوهش
پایگاه های اطلاعاتی
تماس با ما
< >