ساختار فیزیکی واحد

1401/10/24 0:0

واحد توسعه تحقیقات بالینی با متراژ 52 متر مربع دارای یک سالن که محل استقرار کارشناسان است و دیگری اتاق مشاوره اساتید مشاور و دانشجویان می باشد. در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس واقع می‌باشد. این واحد در طبقه هم کف ساختمان اداری بیمارستان، جنب سالن کنفرانس دکتر مشتاقی قرار گرفته است.همچنین کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس با متراژ 140 متر مربع  در طبقه بالا قرار دارد.