جوانی جمعیت

1401/9/13 0:0

خلاصه  گزارش کمیته علمی جوانی جمعیت

در جلسات برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بیمارستان شهدای خلیج فارس موضوع بیمارستان دوستدار مادر مطرح شد و در مورد آن  رایزنی شد. امکان سنجی مطالعات پژوهشی در این زمینه با حضور ریاست بیمارستان، سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی،  مسئول بهبود کیفیت، مدیر پرستاری، مدیر آموزشی و پژوهشی، مدیر داخلی و پرسنل بخش زایشگاه انجام شد.

طرحهای پژوهشی زیر در دست اقدام برای نوشتن پروپوزال تحقیقاتی قرار گرفت:

  1. بررسی تطبیقی استاندارد  بیمارستان دوستدار مادر در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و و ارایه راهکار مناسب:

هدف از ایجاد بیمارستان دوستدار مادر، ارائه الگوي جديد مراقبت به مادران به منظور تامين، حفظ و ارتقاي سلامت مادران ، بهبود کیفیت مراقبت های زایمان طبیعی ، کاهش هزینه ها و توجه به حقوق مادر و نوزاد است. بیمارستان دوستدار مادر مكاني است كه هر مادري، در هر زماني از بارداري و زايمان و پس از آن با هر وضع سلامتي كه مراجعه كند، خدمات اثربخشي دريافت خواهد كرد تا سلامت جنين و نوزاد تامين شود و خاطره اي خوشايند از بارداري وزايمان باقي بماند. 10 اقدام بیمارستانهای دوستدار مادر به شرح ذیل است :

1-ارائه مراقبت هاي معمول دوران بارداري و زايمان و پس از زايمان براساس پروتكل هاي وزارت بهداشت

2-ارائه فوريت هاي مامايي بر اساس پروتكل هاي وزارت بهداشت

3-فراهم بودن كلاسهاي آمادگي براي زايمان برای مادران و همراهان آنان

4-انجام زايمان فيزيولوژيك به روشهاي كاهش درد

5-رعايت خلوت مادران ( Privacy )

6-احترام به اعتقادات و باورهاي مذهبي مادر

7-حضور همراه آموزش ديده

8-ارتباط با سطوح بيمارستاني بالاتر و پايين تر

9-حذف مداخلات غير ضروري روتين ( مانند : شيو ، انما ، اينداكشن ، اپيزياتومي ، عدم حركت آزادانه در ليبر و ...)

10-رعايت موارد ده گانه بيمارستان دوستدار كودك

  1. شناسایی عوامل تسهیلگرو موانع زایمان آسان در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

 

 


تاریخ بروز رسانی:   15 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >