نوآوری، ابداع و اختراع

1401/1/14 0:0

 

مجری

عنوان اختراع

دکتر نرگس عبیدی

استخراج فوکوئیدان جلبک دریایی ساگارسوم انگوستیفیلوم موثر بر مرگ برنامه ریزی شده سل لاین سرطانی

 

مجری

عنوان طرح فناورانه

فاطمه عبدی طراحی و ساخت مینییونیت پرتابل دندانپزشکی

 

مجری

فعالیت های برجسته

دکتر بتول امیری

بررسی تغییرات شاخص های جمعیتی، ساختار و ترکیب جمعیت استان بوشهر و شهرستان های آن طی دوره  5ساله -1395

1399و پیشبینی جمعیت تا افق  1404هجری شمسی

 


تاریخ بروز رسانی:   14 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >