شرح وظایف

1396/2/16 0:0
شرح وظایف مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی

شرح وظایف مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی

·       ارائه مشاوره متدولوژی و آمار برای تدوین طرح پژوهشی و پایان نامه ها

·       ارائه خدمات جمع آوری داده ها، تنظیم و ورود داده ها در نرم افزارهای آماری

·       ارائه خدمات آنالیز آماری

·       ارائه خدمات تایپ، ترجمه و ویرایش متون مقالات نگاشته شده توسط پژوهشگران

·       ارائه خدمات مشاوره علم سنجی (انتخاب مجلات، ارسال مقاله، ثبت در مرکز ثبت کارآزمائی بالینی ایران)

·       راهنمايي دانشجويان در مراجل اجرايي انجام پايان‌نامه و رساله

·       نظارت بر حسن اجراي مقررات پژوهشي از مرحلة تصويب طرح تحقيق دانشجو تا دفاع وتسويه حساب دانشجويان مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري

·       انجام امور پژوهشي مربوط به دانشجويان كارشناسي‌ارشد و دكتري (مثل شركت در مجامع، مقالات و بودجة پايان‌نامه و ... )

·       انجام امور پژوهشي مربوط به اساتيد (مثل حق‌التأليف مقاله، طرحهاي پژوهشي و...)

·       انجام مكاتبات پژوهشي مربوطه با گروههاي آموزشي و ادارة كل پژوهش دانشگاه

·       همکاری در  برگزاري سمينارهاي علمي و پژوهشي دانشگاه

·       تنظيم آمارها، اطلاعات و گزارشهاي پژوهشي جهت مراجع ذيربط

 

به منظور انجام وظايف مذكور اداره پژوهش داراي كارشناساني مي باشد كه در ادامه وظايف هر كدام شرح داده مي شود.

 

شرح وظایف مشاوران مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی


1. ارائه مشاوره متدولوژی و آمار برای تدوین طرح پژوهشی و پایان نامه ها

2. ارائه خدمات جمع آوری داده ها، تنظیم و ورود داده ها در نرم افزارهای آماری

3. ارائه خدمات آنالیز آماری

4. راهنمايي دانشجويان در مراحل اجرايي انجام پايان‌نامه و رساله

5. همکاری در اجراي مقررات پژوهشي از مرحله تصويب طرح تحقيقاتی دانشجویان تا ارائه گزارش نهایی

6. همکار با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

7. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اساتید و همکاران

8. پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

9. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اجرای طرح های پژوهشی

10. همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان

11. ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تحقیقاتی در مراکز درمانی

12. ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به رئیس بیمارستان و معاونت پژوهشی


تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >