کارشناسان پژوهش

1396/4/20 0:0

 


نام و نام خانوادگی: ندا سادات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

سمت: کارشناس پژوهش-  مدیریت سایت و سامانه پژوهشیار – مقاله نویسی و ویرایش مقالات و طرح های پژوهشینام و نام خانوادگی:عرفان جوانمردی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار زیستی

سمت: کارشناس پژوهش-  آمار و آناليز داده های پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و مقالات


نام و نام خانوادگی: شقایق بولیوند

مدرک تحصیلی : کارشناسی کتابداری

سمت: کارشناس پژوهش-  امور کامپیوتری جستجوی منابع- سابمیت مقالات


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >