مشاورین

1397/2/25 0:0

مشاورین مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 

        دکتر بتول امیری- متخصص پزشکی اجتماعی

وظایف: مشاوره پروپوزال نويسی، اپيدميولوژي و متدولوژي طرح ها پژوهشی و پایان نامه ها ،آمار و آناليز داده ها، مقاله نويسی

رزومه دکتر بتول امیری

 

        دکتر مریم مرزبان- دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

وظایف: مشاوره اپيدميولوژي متدولوژي، آمار و آناليز داده طرح ها و پایان نامه ها

دریافت رزومه خانم دکتر مریم مرزبان

 

        دکتر مرضیه محمودی- دکترای تخصصی آمار زیستی

وظایف: مشاوره آمار و آناليز داده های طرح های پژوهشی و پایان نامه ها

دریافت رزومه خانم دکتر مرضیه محمودی

 

        دکتر صفیه دانشی- دکتری آمار و ریاضی

وظایف: مشاوره متدولوژی طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و آمار و آنالیز داده ها

رزومه دکتر صفیه دانشی

 

        دکترجمیله کیانی - دکتری روانشناسی عمومی

وظایف: مشاروه پروپوزال نويسی انتخاب موضوعی پایان نامه ها و طرح های پژوهشی

رزومه دکتر جمیله کیانی


تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >