مشاورین

1397/2/25 0:0

مشاورین مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 

        دکتر بتول امیری- متخصص پزشکی اجتماعی

وظایف: مشاوره پروپوزال نويسی، اپيدميولوژي و متدولوژي طرح ها پژوهشی و پایان نامه ها ،آمار و آناليز داده ها، مقاله نويسی

رزومه دکتر بتول امیری

 

        دکتر مریم مرزبان- دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

وظایف: مشاوره اپيدميولوژي متدولوژي، آمار و آناليز داده طرح ها و پایان نامه ها

دریافت رزومه خانم دکتر مریم مرزبان

 

دکتر زهرا صفائی -دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

وظایف: مشاوره جستجوی اطلاعات و انتخاب موضوع -مشاور امور کامپیوتری-مرور سیستماتیک در مقاله نويسی و پایان نامه ها

 

دریافت رزومه خانم دکتر زهرا صفائی


        دکتر مرضیه محمودی- دکترای تخصصی آمار زیستی

وظایف: مشاوره آمار و آناليز داده های طرح های پژوهشی و پایان نامه ها

دریافت رزومه خانم دکتر مرضیه محمودی

 

        دکتر صفیه دانشی- دکتری آمار و ریاضی

وظایف: مشاوره آماری و متدولوژی طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و آمار و آنالیز داده ها

رزومه  خانم دکتر صفیه دانشی

 

        دکتر هدایت سالاری - دکتری سیاست گذاری سلامت

وظایف: مشاوره پروپوزال نويسی انتخاب موضوعی پایان نامه ها و طرح های پژوهشی

رزومه دکتر هدایت سالاری

 دکتر گیسو حاتمی - متخصص کودکان

وظایف: مشاوره اخلاق در پژوهش - تایید اخلاقی بودن پژوهش

رزومه دکتر گیسو حاتمی

 

دکتر رحیم طهماسبی - دکترای تخصصی آمار زیستی

وظایف: مشاوره آمار و آناليز داده های طرح های پژوهشی و پایان نامه ها

رزومه دکتر رحیم طهماسبی

 

رضا نعمتی- کارشناسی ارشد روان پرستاری

وظایف: مشاوره نگارشی مقاله نویسی 

رزومه رضا نعمتی

دکتر سیما افراشته - دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

وظایف: مشاوره اپيدميولوژي متدولوژي، آمار و آناليز داده طرح ها و پایان نامه ها

رزومه دکتر سیما افراشته

 

دکتر حامد منوچهری - دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی

وظایف: مشاوره امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

رزومه دکتر حامد منوچهری

 

الهام صیدالی - کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

وظایف: مشاوره ترجمه متون انگلیسی و ترجمه

رزومه الهام صیدالی

 

محمد صادق پولادتن - کارشناسی ارشد زبان

وظایف: مشاوره ترجمه متون انگلیسی و ترجمه- ویرایش زبانی

رزومه محمد صادق پولادتن

 

 


تاریخ بروز رسانی:   30 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >