اهداف

1397/4/12 0:0

اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی

اهداف آموزشی

• ارتقا سطح دانش پژوهشی اعضا هیئت علمی
• ترویج نوآوری در تدوین مقالات و در نتیجه پرهیز از انجام هرگونه تقلب ادبی
• ترویج روحیه کارگروهی در بین محققین
• تاکید بر لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه سازی استفاده از بودجه

اهداف اجرایی

• کوشش در جلب توجه و همکاری دانشجویان علاقمند به پژوهش.
• برگزاری کنفرانسهای درون دانشگاهی جهت ارائه مقالات چاپ شده در مجلات برتر با هدف تشویق محققین موفق
• جلب مشارکت بیشتر اعضاء هیئت علمی در ارائه تجربیات پژوهشی
• ارائه مشاوره های پژوهشی در خصوص پايان نامه ها و طرحهای تحقيقاتی
• توسعه كيفی و كمی تحقيقات بالينی بويژه تحقیقات چند بخشی
• بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز پژوهشی
• تلاش در جهت جذب منابع مالی و انسانی در حيطه تحقيقات بالينی


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >