نوبت دهی و ساعات مشاوره

1401/3/25 0:0

 

 

سایر: (به صورت غیر حضوری با هماهنگی قبلی)

خانم الهام صیدالی جهت مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

دکتر گیسو حاتمی جهت مشاوره اخلاق پزشکی

دکتر سیما افراشته جهت مشاوره اپیدمیولوژی

 


تاریخ بروز رسانی:   26 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >