وابستگی سازمانی مرکز

1397/4/30 0:0

وابستگی سازمانی واحد توسعه تحقیقات بالینی (Affiliation)

در مقالات فارسی:
واحد توسعه تحقیقات بالینی ، بیمارستان شهدای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

در مقالات انگلیسی:
Clinical Research Development Center,The Persian Gulf Martyrs Hospital,Bushehr University of Medical Sciences,Bushehr,Iranقابل توجه پژوهشگران محترم
شما عزیزان در پایان فرایند پژوهشی خود، در قسمت تقدیر و تشکر "واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس" را ذکر نموده و یک نسخه الکترونیک آن را به مرکز تحویل دهید.


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >