حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

1397/7/2 0:0

طبق صورتجلسه شماره 506/د/700 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مصوب شد کلیه مقالات ، گزارش پایان طرح ها و پایان نامه هایی که از خدمات مشاوره ای واحد بهره مند می شوند لازم است در قسمت تقدیر و تشکر از خدمات واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان مربوطه تقدير و قدرداني نمايند.

دانلود فایل مربوط به حفظ حقوق مرکز توسعه تحقیقات بالینی


تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >