مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

1397/7/3 0:0

پژوهشگران و دانشجویان عزیز فرایندهای مربوط به دریافت خدمات مشاوره ای و اجرای طرح پژوهشی و پایان نامه را می توانند در لینک زیر دریافت نمایید.

لینک دسترسی به فرایند های ارائه خدمات واحد

با توجه به رعایت اخلاق در پژوهش و حفظ حقوق واحد های تحقیقات بالینی و تاکید وزارت متبوع در بخشنامه شماره 506/د/700 مورخ 16/2/1391 در صورت استفاده محققین از خدمات واحد، آوردن نام واحد در قسمت تقدیر و تشکر(Acknowledge ) مقالات و گزارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی الزامی است.

 

نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان affiliation

واحد توسعه تحقیقات بالینی ،بیمارستان شهدای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر،ایران

Clinical Research Development Center, The Persian Gulf Martyrs Hospital, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

نحوه نگارش تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد باید عینا مطابق فرمت زیر بوده و در گیومه قرار داده شود:

در مقالات فارسی:

 

بدين وسيله از واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شهدای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران برای کمک در آناليز آماری / ويرايش مقاله و... قدردانی ميشود.

در مقالات انگلیسی:

We thank Clinical Research Development Center, The Persian Gulf Martyrs Hospital, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran for editorial/ statistical assistance

 


تاریخ بروز رسانی:   15 اسفند 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >