تفویض اختیار داوری طرح های پژوهشی

1397/7/24 0:0

طبق بخشنامه شماره 5031/7/20 د پ مورخ 1395/8/9 مرکز توسعه پژوهش های بالینی جهت داوری طرح های پژوهشی بیمارستان از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تفویض اختیار شد. به موجب این بخشنامه، به شورای پژوهشی مرکز اجازه داده می شود راسا طرح های تحقیقاتی مربوط به خود را در شورا داوری نموده و تصویب نماید.

دانلود بخشنامه تفویض اختیار طرح های پژوهشی


تاریخ بروز رسانی:   7 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >