فرایندها

1397/8/7 0:0

فرایندهای مرکز توسعه پژوهش های بالینی

فرایند استفاده از بایو بانک ها و بانک اطلاعات رادیوگرافی و پاتولوژی

فرایند پذیرش مراجع

فرایند شناسایی مشکلات و طرح سوال پژوهشی

فرایند اخذ مجوز دفاع دستیاران

فرایند اجرای پایان نامه یا طرح پژوهشی در واحد


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >