دستورالعمل تشویقی چاپ مقالات

1396/8/13 0:0

مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر در راستای تمهیدات معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر و با توجه به بیانیه ماًموریت دانشگاه در جهت گسترش و ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیتهای پژوهشی خصوص در عرصه بین المللی و نیز افزایش اعتبار و توان علمی نشریات داخلی و به منظور تشویق و قدردانی از محققین ارجمند و همچنین تسریع و تسهیل در امور مربوطه، علاوه بر تسهیلات مالی و تشویقی معاونت محترم تحقیقات، تسهیلات لازم را پس از تائید شورای پژوهشی بیمارستان ارائه می نمائید. (مستندات پیوست می باشد.)

دستورالعمل تشویق چاپ مقالات در مجلات معتبر


تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >