مقالات سال 1396

1397/8/14 0:0

ردیف عنوان مقاله نوع نشریه عنوان نشریه-تاریخ چاپ-شماره جلد و صفحه نویسنده اول و مسئول مقاله
1 بررسی ناامیدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به تالاسمی شهرستان بوشهر ISC international confrerence on psychology; counseling and education جمیله کیانی PDF
2 RELATIONSHIP BETWEEN WORK–FAMILY CONFLICT AND EMPLOYEE ENGAGEMENT IN FEMALE NURSES WORKING IN INTENSIVE CARE UNITS other Acta HealthMedica Volume: 1, Issue: 2, June 2016, Pages: 54-59 سارا سیار PDF
3 مقایسه صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در دو بیمارستان دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر بوشهر در سال 1394 علمی- پژوهشی مجله طب جنوب عبدالرسول عباسی PDF
4 مقایسه ی رفتارهای بهداشتی مادران کودکان زیر یک‌سال مبتال به اسهال و سایرکودکان‌بستری دربخش اطفال‌‌بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر سال 3159-3 علمی- پژوهشی مجله طب جنوب آذر عرب PDF
5 بررسی تأثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تریگلیسرید سالمندان پره دیابتیک علمی- پژوهشی مجله طب جنوب زينت شبابي PDF


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >