مقالات1397

1397/8/14 0:0

ردیف عنوان مقاله نوع نشریه عنوان نشریه-تاریخ چاپ-شماره جلد و صفحه نویسنده اول و مسئول مقاله
1 Client Satisfaction with Urban Family Physician and Referral System in the South of Iran: A Repeated Cross-Sectional Study علمی- پژوهشی Journal of Health Sciences and Surveillance System April 2017; Vol 5; No 2 Alireza Mirahmadizadeh ,Maryam Marzban PDF
2 99mTechnetium-macroggregated albumim perfusion lung scan versus contrast enhanced echocardiography in the identification of the hepatopulmonary syndrome in liver cirrhosis your society meeting name 2020 CTI meeting technology z.Alipour,A.Armin PDF
3 مقایسه اثر ترکیبی سیاهدانه و مفنامیک اسید با مفنامیک اسید به تنهایی بر شدت درد پس از زایمان چند زا:کار آزمایی بالینی دو سوکور علمی- پژوهشی مجله زنان و نازایی ایران مریم چنانه PDF
4 Investigating the Effects of picture book on Reducing Anxiety Caused by Intravenous Catheterization among School-aged Children ISI La Prensa MedicaArgentina کانیک زاده PDF
5 بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز درمانی تالاسمی بوشهر علمی-پژوهشی مجله علمی پژوهان رضوان بخشی PDF
6 a relative comparison between hidden markov and log-linear based models in detection of differentially expressed genes in a real time course rna sequencing data preprint biorxiv فاطمه قلی زاده PDF
7 Effect of Foeniculum vulgare on Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review and Meta-Analysis Women Health Bull مریم مرزبان / علیرضا صالحی PDF
8 فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذی های و غیر تغذی های در کودکان پیش دبستانی شهر بوشهر علمی- پژوهشی توانبخشی گیسو حاتمی- هاله حیدریان- نیلوفر معتمد- سعیده فیروز بخت PDF
9 A Systematic Review and Meta-Analysis on the Effect of Cotoneaster manna on Neonatal Jaundice علمی- پژوهشی Journal Of Herbal Drugs Alireza Salehi, Mohadese Ostovar, Maryam Marzban PDF
10 The Relationship of Birth Weight, Feeding, and Gestational Age with Serum Copper and Zinc in Premature Neonates ISI Neonatology Section Farzaneh Alipour, Reza Bahrami, Nader Shakibazad PDF
11 Relationship between Health Literacy and the Socioeconomic Status among primiparous pregnant women referring to comprehensive health services centers in Busheh ISI Journal of Health Literacy Zeynab Mohamadi , Homamodin Javadzade, Maryam Marzban,Jamile Kiani,Mahnoush Reisi PDF
12 Knowledge and Attitude of Clients and Staff of Shohadaye- Khalije-Fars Hospital Towards Decision Making on Organ Donation ISI Iran South Med J J. Kiani ,M. Mahmoodi , S. Keshmiri,S. Kheirandish,, A. Hajiuni PDF
13 Gynecomastia as a late complication of childhood cancer and its treatment that can affect the quality of life of male survivors ISI seminars in oncology Mahdi Shahriari , Khadijeh Ghasemi , Mohammadreza Bordbar , Nader Shakibazad PDF
14 A novel frame-shift deletion in FANCF gene causing autosomal recessive Fanconi anemia: a case report ISI BMC Medical Genetics Soheila Zareifar , Hassan Dastsooz , Mahdi Shahriari , Mohammad Ali Faghihi , Golsa Shekarkhar , Mohammadreza Bordbar , Omid Reza Zekavat1 and Nader Shakibazad PDF
15 Efficacy of Emotion Regulation Strategies in reducing Suicidal Ideation in Major Depression Disorder - international confrence on safety community Jamileh Kiani , Fatemeh Gholizadeh PDF
14 بررسی آگاهی و رضایتمندی پرستاران از پرداخت مبتنی بر عملکرد )طرح قاصدک( و رابطه آن با کیفیت مراقبت پرستاری علمی- پژوهشی فصلنامه مدیریت و پرستاری مرضیه محمودی و همکاران PDF
15 Cigarette butts: An overlooked source of PAHs in the environment? isi Environmental Pollution marziyeh mahmoodi and et al PDF
16 Cancer stem cells as a therapeutic target in bladder cancer. isi Environmental Pollution marziyeh mahmoodi and et al PDF
17 Bushehr University of Medical Sciences physicians: Role of individual, organizational and technical factors affecting knowledge sharing isi African Journal of Business Management Atefeh Esfandiari1, Abdolrasool Khosravi1, Nahid Safari PDF
17 Quality Assessment of Randomized Controlled Trials in Shiraz University of Medical Sciences isi Journal of Scientometric Research Bahmani Jahromi Maryam ,Salehi Alireza,, Marzban Maryam , Habibi Amin PDF
17 Quality Assessment of Randomized Controlled Trials in Shiraz University of Medical Sciences isi Journal of Scientometric Research Bahmani Jahromi Maryam ,Salehi Alireza,, Marzban Maryam , Habibi Amin PDF
17 The prevalence of asthma in adult population of southwestern Iran and its association with chronic rhinosinusitis: a GA2 LEN study isi Clinical and Translational Allergy Afshin Ostovar , Wytske J. Fokkens , Maryam Marzban and Shokrollah Farrokh PDF
18 بررسی سطح سرمی سرب در کودکان 7 -6 ساله بوشهر در سال 1395 علمی- پژوهشی طب جنوب نیلوفر معتمد و همکاران PDF
18 Parent Support to Prevent Children Unintentional Home Injuries using KIDDOPPS: An Experiment of Mobile Apps Development and Evaluation Shiraz International mHealth Congress - Neda Sadat Boveyr et al PDF
18 مدل پیشنهادی به کار گیری فناوریهای اطلاعاتی در آموزش والدین به منظور ارتقاء ایمنی کودکان علمی- پژوهشی مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکی Neda Sadat Boveyr et al PDF


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >