پایان نامه 1397

1397/8/15 0:0

عنوان پایان نامه دانشجو استاد راهنما وضعیت صفحه تقدیر و تشکر
مقایسه تاثیردو داروی دکسمدتومیدین و مورفین به روش پمپ بی دردی بیمارمحور بر عوارض پس از عمل بای پس عروق کرونر در بخش مراقبت های ویژه مرکز قلب استان بوشهر در سال 1395-1394 حسین اشکپور دکتر عبدالرسول انوری پور پایان یافته PDF
ارزیابی وضعیت رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم سلامت اندیشه استان بوشهر در 1396-97 سال بتول میری- پریسا شبانکاره جناب آقای دکتر سید عمار بصری پایان یافته PDF
تصویر برداری مغز با SPECT در مقایسه با MRI مغزی و ارتباط آن با علایم بالینی در بیماران مالتیپل اسکلروز ارجاع شده به مرکز تحقیقات پزشکی هستهای خلیج فارس طی سالهای 1397-1394 حسین شولی دکتر مجید اسدی دکتر رضا نعمتی پایان یافته PDF
بررسی شاخصdmft در کودکان 6-2 ساله و ارتباط آن با میزان استرس و اضطراب و شاخص DMFT مادران آنها در مراکز درمانی شهرستان بوشهر در سال 66 روح اله زنگویی امیر همایون رضوی سرکار خانم دکتر معصومه صالحی پایان یافته PDF
جمع آورری شده از سواحل بوشهر بر باکتری های ایجاد کننده پوسیدگی دندانActiontrichia fragiliis بررسی اثر باکتریایی عصاره جلبک دریایی شده از سواحل بوشهر بر باکتری های ایجاد کننده پوسیدگی دندان زهرا شهر سبزی- یاسمینا عالی زاده سرکار خانم دکتر سمیه حیدری پایان یافته PDF
بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات دهان و فک بیوپسی شده در بیمارستان ها و آزمایشگاه های پاتولوژی شهر بوشهر بین سال های 1385-96 زهرا مرادی سرکار خانم دکتر صدیقه خیراندیش پایان یافته PDF
بررسی دانش، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی استان بوشهر در مورد بیماری ایدز در سال 1397-1396 ساحل رمضان جناب آقای دکتر محمد آخوندزاده حقیقی پایان یافته PDF
بررسی ارتباط میزان آسیب تست های شناختی و ابتال به اچ پیلوری در افراد باالی پنجاه سال حامل عفونت اچ پیلوری در شهر بوشهر سارا علوی زاده جناب آقای دکتر محمد آخوندزاده حقیقی پایان یافته PDF
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن vulgaris Thymus بر سطوح سرمی آیریزین و ANGPTL8 در موشهای صحراییهایپرتری شقایق خدامی دکتر صمد اکبرزاده پایان یافته PDF
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن vulgaris Thymus بر سطوح سرمی آیریزین و ANGPTL8 در موشهای صحراییهایپرتری عصمت حیدری دکتر آزیتا نوروزی پایان یافته PDF
بررسی ارتباط بین علائم و نشانههای بالینی با شدت سوختگی مری در کودکان با بلع مواد سوزاننده مراجعه کننده به بیمارستانهای شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید صدوقی یزد بین سالهای 96 - 1391 علی محمدی نیا دکتر محمدرضا فریبرزی پایان یافته PDF
مقایسه تاثیر تجویز داروی آنتی کولینرژیک به تنهایی و ترکیبی با دیازپام در درمان درد ناشی از اسپاسم مثانه بعد از عمل پروستاتکتومی باز فاطمه دهقانی دکتر محمدزکی عباسی پایان یافته PDF
مقایسه درك زیبایی از موقعیت قدامی- خلفی لب ها و چانه در نمای نیمرخ در دانشجویان هنر، مردم عادی و دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در سال 9376_79 فاطمه کریمی سرکار خانم دکتر شیما رستمی پایان یافته PDF
بررسی تاثیر مداخله حمایتی پرستار بررضایتمندی از نحوه ی ارائه خدمات پرستاری در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستان های آموزشی شهر بوشهر سال 59-4951 فاطمه موسوی دکتر فائزه جهانپور پایان یافته PDF
بررسی تاثیر مداخله حمایتی پرستار بررضایتمندی از نحوه ی ارائه خدمات پرستاری در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستان های آموزشی شهر بوشهر سال 95-1394 فاطمه موسوی دکتر فائزه جهانپور پایان یافته PDF
بررسی مقایسه تأثیر دو روش آموزش خانواده محور و کودک محور بر میزان اضطراب قبل از عمل جراحی در کودکان 21-6 سال در بیمارستانهای شهدای خلیج فارس و سلمان فارسی شهر بوشهر در سال 1395 محمود شیبک سرکار خانم شرافت اکابریان پایان یافته PDF
تاثیر كلسیم هیدروكساید بر استحکام باندینگ دو سیلر مورد استفاده در درمان ریشه با اساس رزینی( ADseal and AHplus مطالعه آزمایشگاهی مریم خاکپور سرکار خانم مینا حبشی پایان یافته PDF
در بیماران TNFa و hsCRPبررسی ارتباط سطح سرمی فسفر با همودیالیزی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر مصطفی نصیری دکتر مهدی محمودپور پایان یافته PDF
بررسی سطح آگاهی دندانپزشکان عمومی در نحوه برخورد با دندان دائمی خارج شده بر اثر تروما در شهر بوشهر در سال 6931 هما شیعه خو سرکار خانم دکتر مینا سیدحبشی پایان یافته PDF
بررسی آزمایشگاهی و مقایسه تغییر رنگ دندان پس از استفاده از مواد (OrthoMTA, Biodentine, ProRootMTA) با پایه کلسیم سیلیکات دلارام حق شناس سرکار خانم دکتر نگار کرم زاده پایان یافته PDF
مقایسه میزان تغییرات سدیم سرم در مایع درمانی وریدی 1/3 2/3 و D/W 5% half salin در کودکان 2 ماهه تا 22 ساله بستری در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در پاییز و زمستان 2 وحید محمدی دکتر خدیجه قاسمی پایان یافته PDF
بررسی اثربخشی مدل فرا شناختی درمانی بر افسردگی ، تنظیم شناختی هیجان و باورهای فراشناختی زنان افسرده ی مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر شیراز 1396 الهام زاهدیان دکتر مسعود بحرینی پایان یافته PDF
بررسی توزیع آناتومیک مغزی آمبولیهای منشاء گرفته از شانت راست به چپ قلبی در بیماران دارای Ovale Foramen Paten میترا جلالی دکتر رضا نعمتی دکتر هومان سلیمی پور/ پایان یافته PDF


تاریخ بروز رسانی:   29 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >