پایان نامه 1396

1397/8/15 0:0

عنوان پایان نامه دانشجو استاد راهنما وضعیت صفحه تقدیر و تشکر
بررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی مادران کودکان زیر 1سال مبتلا به اسهال و سایرکودکان، بستری دربخش اطفال بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر سال 1394-95 آذر عرب شرافت اکابریان پایان یافته PDF
بررسی شاخص DMFT در کودکان بین 2 تا 5 ساله و ارتباط آن با مصرف آهن کمکی در مهد کودک های بوشهر در سال 1395-96 آیدا غلام پور دکتر معصومه صالحی پایان یافته PDF
بررسی غلظت سرمی Obestatin در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک با BMI نرمال آیناز برومند صمد اکبرزاده / الهام رحمانی پایان یافته PDF
بررسی ارتباط غلظت سرمیویتامینD با ناباروری مردان در شهر بوشهر یوسف رضایی دکتر علی موحد/محمد زکی عباسی پایان یافته PDF
مقایسه تاثیر استفاده ازماده چسباننده با نخ بخیه بر عوارض و بهبودی در جراحی دندان مولرسوم نهفته فک پایین سارا کیانی ثمین بصیری فرد جناب آقای دکتر مقداد خانیان مهماندوست پایان یافته PDF
بررسی اپیدمیولوژیک نمونه های سرطانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر طی سال های 49 -5931 حامد رضایی مطلق محمدرضا فرزانه پایان یافته PDF
تاثیر انتظار متقابل بر رضایت و میزان یادگیری آناتومی عملی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1395 صادق درگاهی دکتر محمدعلی زارع پایان یافته PDF
بررسی مقایسهای فراوانی تغذیه با شیرخشک در دوران شیرخوارگی بین بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد غیرمبتلا به مالتیپل اسکلروزیس زکریا محمودی دکتر هومان سلیمی پور دکتر رضا نعمتی/ پایان یافته PDF
ارزیابی سطح آگاهی،نگرش و عملکرد بیماران قلبی _عروقی در رابطه با وضعیت سلامت دهان در شهر بوشهر، در سال 96_95 سحر جهانگیرفام-راضیه اعتمادان جناب آقای دکتر سید عمار بصری پایان یافته PDF
بررسی تاثیر مشاوره ر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی در ماژور مراجعه کننده مرکز درمانی تالاسمی بوشهر در سال 1395 رضوان بخشی شرافت اکابریان پایان یافته PDF
تاثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر قند خون ناشتا و تری گلیسرید سالمندان پره دیابتیک شهر بوشهر در سال زینت شبابی دکتر شهناز پوالدی پایان یافته PDF
در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیکANGPTL4بررسی سطح سرمی عبدالله نظری دکتر صمد اکبرزاده دکتر الهام رحمانی پایان یافته PDF
بررسی شاخص DMFT در کودکان 21 ساله شهر بوشهر در سال 2931 عطیه شریفی/ مرضیه محمدی نزاد سرکار خانم دکتر معصومه صالحی پایان یافته PDF
بررسی شیوع ضایعات دهانی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 69-1563 فاطمه آین زاده-راحله تورنگ جناب آقای دکتر محمد آخوندزاده حقیقی پایان یافته PDF
بررسی سطح سرمی (ANGPTL2(Like2-Angiopoietin در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک فاطمه ترابی دکتر صمد اکبرزاده/دکتر الهام رحمانی پایان یافته PDF
مقایسه تأثیر آموزش رفتارهای پیشگیرانه از حوادث خانگی به دو روش مولتیمدیا و پیامک بر سطح آگاهی، عملکرد و نگرش مادران دارای فرزند یک تا پنج سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر در سال1394 فخریه زاهدی نیا دکتر فائزه جهان پور پایان یافته PDF
بررسی تأثیر ویتامین د بر علایم بالینی کهیر مزمن خود به خودی و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با اتولوگوس پالسما تراپی فرزین اسلامی دکتر افشین شیرکانی پایان یافته PDF
تاثیر انتقال دانش از طریق خاطره گویی بر حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر 1396 فریده بحرینی دکتر فائزه جهان پور پایان یافته PDF
بررسی سلامت روان و پاسخهای مقابلهای زنان مبتلا به سرطان پستان در استان بوشهر در سال 1395 لاله سالمی دکتر کامران میرزایی پایان یافته PDF
بررسی ارتباط غلظت سرب و کادمیوم در مایع منی و سرم مردان نابارور در مقایسه با گروه شاهد شهر بوشهر در سال 1396 محمد موحدنسب دکتر علی موحد زنده یاد دکتر داراب مشتاقی پایان یافته PDF
شناسایی و بررسی موانع مؤثر بر نقش کتابداران پزشکی در تسهیل ارتباطات علمی جامعه پزشکان و پیراپزشکان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال مهری اطاقی دکتر عبدالرسول خسروی پایان یافته PDF
بررسي سطح آگاهي و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهر بوشهر از وضعيت سالمت لثه در سال 69-5931 میلاد زمانی-حمیده قاسمی جناب آقاي دکتر سيد عمار بصري پایان یافته PDF


تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >