کارگاه های سال 97

1398/2/29 0:0

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نام دوره ساعت دوره تاریخ برگزاری دوره تعداد دوره تعداد شرکت کنندگان جمع کل ساعات آموزشی فایل آموزشی
فاطمه قلی زاده کارشناسی ارشد آمار زیستی مهارتهای پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده ها 8 آبانماه 97 2 12 16 pdf
فاطمه قلی زاده کارشناسی ارشد آمار زیستی کارگاه های مقدماتی روشهای پژوهش و پورپوزال نویسی 8 آبانماه 97 2 12 16 pdf
جمیله کیانی دکترای روانشناسی تخصصی کارگاه های مقدماتی روشهای پژوهش و پورپوزال نویسی 8 آبانماه 97 3 12 24 pdf
جمیله کیانی دکترای روانشناسی تخصصی مهارتهای پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده ها 8 آبانماه 97 2 12 16 pdf
جمیله کیانی دکترای روانشناسی تخصصی آشنایی با روشها و تکنولوژی نوین آموزشی 20 آبان و آذر 97 5 130 100 pdf
خدیجه شبانکاره دکترای کتابداری آشنایی با روشها و تکنولوژی نوین آموزشی 20 آبان و آذر 98 1 130 20 pdf
زهرا صفایی دکترای کتابداری آشنایی با روشها و تکنولوژی نوین آموزشی 20 آبان و آذر 97 2 130 40


تاریخ بروز رسانی:   7 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >