برنامه استرتژیک و عملیاتی

1398/9/2 0:0


برنامه عملیاتی اصلاح اولویت های پژوهشی سال 1398

برنامه عملیاتی اصلاح فضای فیزیکی سال 1398

برنامه عملیاتی افزایش حقوق مرکز سال 1398

برنامه عملیاتی تربیت و افزایش توانمند سازی نیروی انسانی سال 1398

برنامه عملیاتی و استراتژیک مرکز سال 1399-1402

 


تاریخ بروز رسانی:   29 امرداد 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >