برنامه استرتژیک و عملیاتی 1398

1398/9/2 0:0


برنامه عملیاتی اصلاح اولویت های پژوهشی

برنامه عملیاتی اصلاح فضای فیزیکی

برنامه عملیاتی افزایش حقوق مرکز

برنامه عملیاتی تربیت و افزایش توانمند سازی نیروی انسانی

 


تاریخ بروز رسانی:   3 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >