کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و روش تحقیق

1398/10/28 0:0
گواهی تدریس مدرسان

اسامی شرکت کنندگان کارگاه

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نام دوره ساعت دوره تاریخ برگزاری دوره تعداد دوره تعداد شرکت کنندگان جمع کل ساعات آموزشی فایل آموزشی
عرفان جوانمردی کارشناسی ارشد آمار زیستی مهارتهای پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده ها 8 آبانماه 98 2 12 16 pdf
عرفان جوانمردی کارشناسی ارشد آمار زیستی کارگاه های مقدماتی روشهای پژوهش و پورپوزال نویسی 8 آبانماه 98 2 12 16 pdf
جمیله کیانی دکترای روانشناسی تخصصی کارگاه های مقدماتی روشهای پژوهش و پورپوزال نویسی 8 مهرماه 98 3 12 24 pdf
جمیله کیانی دکترای روانشناسی تخصصی مهارتهای پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده ها 8 آبانماه 97 2 12 16 pdf
جمیله کیانی دکترای روانشناسی تخصصی آشنایی با روشها و تکنولوژی نوین آموزشی 20 آبان 98 3 13 60 pdf
خدیجه شبانکاره دکترای کتابداری آشنایی با روشها و تکنولوژی نوین آموزشی 20 آبان و آذر 98 1 28 20 pdf
زهرا صفایی دکترای کتابداری آشنایی با روشها و تکنولوژی نوین آموزشی 20 آذر 98 1 35 20


تاریخ بروز رسانی:   28 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >