کارگاه های سال 99

1399/6/4 0:0


اسامی مدرسین کارگاه های برگزار شده


اسامی مدرسین ـ۱

اسامی مدرسین ـ۲

زمانبندی کارگاه های برگزار شده


برنامه زمانبندی کل کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۹

برنامه کارگاه clinical key

برنامه کارگاه uptodate

برنامه کارگاه تجزیه و تحلیل داده ها

برنامه کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی

محتوای آموزشی کارگاه های برگزار شده


(1)آموزش همگانی کووید-۱۹

(2)آموزش همگانی کووید-۱۹

آشنایی با clinical key & up to date

آموزش تجزیه و تحلیل داده ها

آموزش روش پژوهش و پروپوزال نویسی

مهارت های مقابله ای با استرس

مدیریت استرس در کرونا

استرس شغلی


تاریخ بروز رسانی:   29 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >