مقالات و طرح های مرتبط بایو بانک سرطان

1399/7/24 0:0

مقاله زیر که در مچله international journal of caner چاپ شده است، حاصل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طرح ملی ثبت سرطان کشوری می باشد.از آنجا که در استان بوشهر این طرح دربیمارستان شهدای خلیج فارس وبا هماهنگی و همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس شروع شده و ادامه دارد ، لذا ازلحاظ رعایت اخلاق در پژوهش بدیهی است که لازم بود در قسمت تقدیر و تشکر از این مرکز قدردانی می شد اما در متن مقاله این موضوع رعایت نشده است. با توجه به مستندات ارائه شده درباره اجرای طرح در این واحد ، انتظار می رود کارشناسان محترم وزارت بهداشت امتیاز حاصل از این مقاله در ارزیابی واحد لحاظ فرمایند.

Opium Use and the Risk of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

از این طرح نیز یک کتابچه با عنوان " دستورالعمل اجرایی مطالعه کشوری مصرف تریاکو خطر ابتلا سرطان در ایران" نیر منتشر شد.این دستورالعمل زمینه برای انجام انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و بررسی عوامل خطرسرطا نهای مختلف فراهم آورده است . کتاب حاضر روش شناسی و ابعاد این مطالعه را نشان می دهد، الگویی را برای اجرای چنین مطالعاتی را توضیح میدهد.این کتاب میتواند به دانشجویان و محققین جوان که قصد اجرای طرح های تحقیقاتی اپیدمیولوژیک را دارند کمک کند.

دستورالعمل اجرایی مطالعه کشوری مصرف تریاک و خطر ابتلا سرطان در ایران


تاریخ بروز رسانی:   25 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >