معرفی بایو بانک کووید۱۹ و اهداف آن

1399/7/24 0:0

ایجاد بانکهای زیستی به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای تحقیقات زیست پزشکی ضروری است. بایو بانکها به درک نقش عوامل پیچیده محیطی و ژنتیکی در بیماری های انسانی کمک میکنند. این ساختارها استفاده مجدد و طولانی مدت از نمونهها را فراهم میسازند، و به همین ترتیب نیازمند مشارکت طولانی مدت شرکت کنندگان در تحقیقات و ارتباط مداوم بین بانک زیستی و اطلاعات سلامت، سبک زندگی، تبارشناختی و جمعیت شناختی شرکت کنندگان هستند . در این راستا طرح تحقیقاتی با عنوان "ایجاد بیو بانک مربوط به بیماران مبتلا به COVID-19 مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر" توسط کارشناسان آزمایشگاه و مرکز توسعه پژوهشهای بالینی و با نظارت معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علو پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر تهیه و تدوین گردید. بدین منظور از تمام بیماران با تشخیص قطعی COVid19 )مثبت (PCR بستری در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر، نمونه خون تهیه گردید. پس از تهیه نمونه خون کامل EDTA دار بیماران, نمونههای مذکور با دور 2500 RPM و به مدت 5 دقیقه سانترفیوژ شده و سپس از محلول پلاسمای رویی نمونهها مقدار 200 میکرولیتر برداشته و درون میکروتیوپها تقسیم گردید. میکروتیوپهای حاوی پلاسمای خون بیماران مبتلا به کووید- 19 هم اکنون و با ذکر نام، سن و تاریخ نمونه گیری بیماران در دمای منفی 30 درجه سانتیگراد فریز شده است. تا کنون حدود تعداد 700 نمونه از بیماران جمع آوری و جهت ادامه مراحل تحقیقات آتی مهیا میباشد. این طرح با شماره ثبت 1599 و با مدیریت دکتر غلامرضا خمیسی پور و خانم مرضیه قلی زاده و همکاران آزمایشگاه، جناب آقای دکتر باستین و خانم ها معصومه همت زاده و با نظارت و همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر، در حال اجرا است.


تاریخ بروز رسانی:   27 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >