مجوزها م مکاتبات اداری بایو بانک کووید۱۹

1399/7/24 0:0

این صفحه صرفا جهت ارزیابی واحد توسط وزارت بهداشت طراحی شده است. اطلاعات آن برای کاربران عادی و پژوهشگران کاربردی نبوده و قابل دسترسی نیز نمی باشد.

مستندات و مکاتبات اداری بایوبانک کووید 19

صورتجلسه مربوط به طرح بایوبانک کووید 19


تاریخ بروز رسانی:   27 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >