طرح رجیستری کووید 19

1399/7/27 0:0

استقرار و پیاده سازی سیستم ثبت بیمارستانی COVID-19 از طریق استقرار سیستم پرونده الکترونیک بالینی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 1398
The establishment and implementation of a hospital based registry system for COVID-19 in the Persian Gulf Hospital of Bushehr in 2020

همزمان با شیوع بیماری کووید 19 در استان بوشهر و پذیرش بیماران در بیمارستان شهدای خلیج فارس، واحد توسعه پژوهش های بالینی طرحی را برای جمع آوری داده های بالینی، دموگرافیک، تشخیصی و درمانی این بیماران تدوین نمود. پيرو اجرای طرح پژوهشي مشترک سرکار خانم دکتر عاطفه اسفندیاری و جمیله کیانی با نام «استقرار و پياده سازي سيستم ثبت بيمارستاني COVID-19 در مركز آموزشي درماني شهداي خليج فارس بوشهر» به شماره1574 و کد اخلاق ثبت شده IR.BPUMS.REC.1399.005 در حال اجراست. استخراج اطلاعات جمعيت شناختي و يافته¬هاي باليني از پرونده¬ بيماران مذکور، از شروع پاندمی کوويد-19 تاکنون، توسط واحد توسعه پژوهش¬هاي باليني با همکاري، کارکنان بالینی دفتر پرستاري درحال انجام است و تعداد821 پرونده در چک ليست مربوط به يافته¬هاي باليني بيماران که توسط سازمان بهداشت جهاني(WHO) و 611 پرونده در دیتاست مربوطه، ثبت گرديده است.

مستندات طرح رجیستری کووید 19


تاریخ بروز رسانی:   28 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >