همکاری با مرکز رشد علم و فناوری

1399/8/5 0:0


مرکز رشد علم و فناوري دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، استار آپ برگزیده دانشگاه سلآموز که ارائه دهنده خدمات محتوایی سلامت در سراسر کشور است، را ارايه نمودند. اساتيد مرکز توسعه پزوهش های بالینی جهت ارائه آموزش های مرتبط با سلامت و بهداشت روان با اين مركز همکاری نمود. در این همکاری،سلاموز و خانم دکترجميله كياني روانشناس و رئیس واحد توسعه تحقیقات باليني بيمارستان، یک فایل چند رسانه ای درباره مدیریت استرس که یکی از رفتارهای خود مراقبتی حائز اهمیت در افراد مبتلا به بیماری های قلبی است، را فراهم نمودند. آموزش راه کار های کوتاه مدت و بلند مدت جهت مدیریت استرس موضوع اصلی این آموزش بود. بعلاوه فايل محتوايي آموزش ريلكسيشن جهت زنان مضطرب نخست زا نيز، جهت ديگر طرح پژوهشي اجرا، تهيه و تدوين گرديد. و مقاله ای نیز از نتایج حاصل منتج گردید. این واحد در راستای اجرای طرح های مختلف پژوهشی و نیاز بیماران در تهیه و تدوین محتوای آموزشی در کمیته ارتقاء سلامت بیمارستان همکاری نموده است. بدین منظور محتوا و کلاس های آموزشی مورد نیاز کارکنان و بیماران در جلسات مختلف کارشناسی گردید و با همکاری مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه در تهیه محتوای آموزشی مجازی همکاری نموده است.صورتجلسه تولید محتوا

مقاله

همکاری با مرکز رشد

آموزش خود مراقبتی بیماران قلبیآموزش آرامسازی


تاریخ بروز رسانی:   7 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >