همکاری با کمیته ارتقا سلامت بیمارستان

1399/8/5 0:0

این واحد در راستای اجرای طرح های مختلف پژوهشی و نیاز بیماران در تهیه و تدوین محتوای آموزشی در کمیته ارتقاء سلامت بیمارستان همکاری نموده است. بدین منظور محتوا و کلاس های آموزشی مورد نیاز کارکنان و بیماران در جلسات مختلف کارشناسی گردید و با همکاری مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه در تهیه محتوای آموزشی مجازی همکاری نموده است.


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >