ارتقا سطح عملکردی شورای پژوهشی

1399/8/5 0:0

یکی از مهمترین اهداف مراکز توسعه تحقیقات بالینی داانشگاه ها ، فراهم سازی شرایط مساعد برای مشارکت هر چه بیشتر پرسنل حوزه بهداشت و درمان است. به همین منظور واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس با تسهیل فرایند پژوهش از طریق همکاری پرسنل این واحد با افراد غیر هیئت علمی بیمارستان در تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی به آنها یاری نمود. نتیجه آن شدکه در سال ۹۸ شاهد افزایش چشمگیر طرح های تحقیقاتی پرسنل غیر هیئت علمی بیمارستان بودیم. از جمله این پرسنل پرستاری و آزمایشگاهی طرح هایی جهت حل مشکلات بخش های خود مطرح نمودند.

واحد توسعه تحقیقات بالینی علاوه بر بکارگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه به صورت پاره وقت جهت رفاه حال دانشجویان و سایرمراجعه کنندگان به واحد ، اقدام به جذب یک مشاوره تمام وقت نمود. سرکار خانم دکتر صفیه دانشی دکترای آمار از اول مهرماه سال ۱۳۹۸ جهت مشاوره آمار و اپیدمیولوژی و همچنین مقاله نویسی در این واحدفعالیت خود را آغاز نمود.

طبق تصویب شورای پژوهشی و از طریق دلفی اعضای شورای پژوهشی اولویت های پژوهشی بیمارستان را براساس نوآورانه بودن، کاربردی بودن تدوین نمودند. مدیریت منابع انسانی، بهبود کیفیت و اعتبار بخشی، بهبود فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، مدیریت منابع مالی، ارتقاء سلامت جامعه، سلامت در بلایا و حوادث ، ایمنی بیمار،سالمندی از جمله حیطه هایی مورد توجه بودند که اولویت پژوهشی موضوعات مربوط به آنها، تعیین گردید


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >