همکار در اجرا طرح تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی

1400/8/23 0:0
پس از پاندمی کووید و به منظور بررسی اختلال استرس پس از سانحه در کارکنان درمانی بخش کووید-19 در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر و پیشنهاد راهکار‌های مقابله یک طرح پژوهشی با همین موضوع انجام شد. در این مطالعه تمامی گروه کادر درمانی و پرستاران رسمی ، پیمانی ، شبه پیمانی و قرادادی شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 1400 که در بخش های درمانی عادی و بخش های درمانی عفونی با ارتباط مستقیم با بیماران عفونی COVID-19 مشغول به خدمت بودند و تعداد آنها ۱۱۰۰ نفر بود. روش نمونه گیری به صورت دردسترس انجام شد و 124 نفر از پزشکان، پرستاران و بهیاران در مطالعه شرکت کردند. یافته‌های مطالعه نشان داد که شیوع اختلال استرس پس از سانحه در پرسنل کادر درمان مرکز آموزشی و درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر،9.7% مبتلا به اختلال خفیف، 80.6% مبتلا به اختلال متوسط و 9.7% مبتلا به اختلال شدید بودند. همچنین امتیاز کلی کسب شده برای ابتلا به PTSD در مطالعه حاضر 12.6±87.11 بود. این یافته عمق و شدت اثرگذاری روانی بحران حاضر را بر کادر درمان نشان می‌دهد. در این مطالعه ارتباط عوامل جمعیت شناختی با میزان شیوع PTSD در شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج میزان PTSD در پرستاران بطور معنادار بالاتر از پزشکان بود. همچنین مشاهده گردید که سن به صورت معکوس با میزان PTSD ارتباط دارد. یعنی با بالا رفتن سن شیوع این اختلال کمتر می‌شود و در سنین پایین این اختلال بیشتر است. از دیگر یافته‌های مطالعه، یکسان بودن میزان PTSD در مردان و زنان بود.


تاریخ بروز رسانی:   23 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >