اجرای طرح تحقیقاتی بررسی کیفیت خدمات و اعتماد بیمار به پرستار، در بیمارستان های دانشگاهی غیر دانشگاهی

1400/8/23 0:0
در سال‌های اخیر، ارتقای کیفیت خدمات سلامت در بیمارستان‌ها مورد توجه سیاستگذاران و مدیران قرار گرفته است. بنابراین کیفیت خدمات، صرف نظر از این‌که بیمارستان‌ها دانشگاهی هستند یا نه، باید ارزیابی شوند. کیفیت خدمات بیمارستانی می تواند هزینه ها را در سازمان ها کاهش دهد، کارایی را افزایش دهد و ثبات بلندمدت را فراهم کند. در این زمینه مطالعه‌ای با هدف مقایسه کیفیت خدمات بیمارستانی بر اساس مدل HEALTHQUAL و اعتماد به پرستاران در بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی ایران انجام شد. در این مطالعه مقطعی، مقایسه ای بر روی 990 بیمار بستری در بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی واقع در استان بوشهر، جنوب ایران انجام شد که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه رضایت از وضعیت بیمارستان غیر دانشگاهی بیشتر از بیمارستان دانشگاهی است، کیفیت خدمات بیمارستان و اعتماد به پرستاران در بیمارستان‌های دانشگاهی در مقایسه با بیمارستان‌های غیر دانشگاهی در سطح بالاتری قرار دارد. با این حال، کیفیت خدمات بیمارستان در سطح پایین تری از آنچه بیماران انتظار داشتند بود. بر این اساس، به مدیران بیمارستان و سیاستگذاران پیشنهاد شد تا بر کاهش شکاف در کیفیت ارایه خدمات به بیماران، ارتقاء کیفیت خدمات و ارائه خدمات درمانی بهتر به بیماران تمرکز کنند. این طرح با مدیریت جناب آقای دکتر مسعود بحرینی، رضا نعمتی، کامران میرزایی، خانم شهناز پولادی و فرخنده مهبودی انجام شد.


تاریخ بروز رسانی:   23 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >