بانک داده های پژوهشی

1397/7/30 0:0

پیرو برگزاری شورا پژوهشی وبه استناد بخشنامه 8375/7/20/دپ مورخ 96/5/10 و مکاتبه شماره 8504/7/20 د پ مورخ 96/5/19 و موافقت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع می رساند که این مرکز مبادرت به ایجاد بانک اطلاعاتی و بایو بانک های ذیل نمود. با توجه به لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت اخلاق در پژوهش جهت استفاده از امکانات مذکور پژوهشگران لازم است با مراجعه به معاونت پژوهشی دریافت معرفی نامه کرده و آن را به مرکز توسعه پژوهشهای بالینی تحویل دهند. بانکهای اطلاعاتی و بایوبانک های قابل دسترس به شرح زیر می باشند:

1. بایو بانک لام های پاتولوژی
2. بایو بانک لام های سیتولوژی
3. بایو بانک لام های پاپ اسمیر
4. بانک اطلاعاتی جواب پاتولوژی
5. بانک اطلاعاتی تصاویر پزشکی (پرتونگاری، سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی، ام‌آرآی )

فرایند دسترسی پژوهشگران جهت بهره برداری از بانکهای اطلاعاتی و بایو بانک ها در فلوچارت زیر آمده است:


لینک اتصال به بانک داده های سرطان پستان


تاریخ بروز رسانی:   29 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >