طرح استرس فوری کووید 19

1399/7/27 0:0

تاثیر روانشناختی استرس فوری و پایدار در برابر شیوع بیماری عفونی COVID-19 بر کارکنان مراقبت های بهداشتی درمرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر Title : The Psychological Impact of Instant and Lasting Stress on the Prevalence of COVID-19 Infectious Disease on Health Care Workers at Persian Gulf Martyrs Training Center in Bushehr

مهار موثر شیوع بیماری‌های عفونی به یک ضرورت بهداشتی جهانی تبدیل شده است و تجربه ثابت کرده است که محافظت در برابر همه گیر شدن بیماری‌های عفونی و ویروسی همیشه به در دسترس بودن کارکنان ماهر در حیطه سلامت و مراقبت‌های بهداشتی بستگی دارد. با توجه به این که با وقوع چنین رویدادی بدون شک کارکنان مراقبت‌های بهداشتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و احتمالا به دلیل مراقبت از بیمارانشان آلوده خواهند شد می‌توان اظهار داشت که مدیریت استرس برای کارکنان مراقبت‌های بهداشتی درگیر در خط مقدم این اپیدمی به مثابه یک پروتکل برای آمادگی شیوع است. همچنین این امر می‌تواند اقدامات کنترل عفونت و مراقبت از بیمار را در مواجهه با بیماری همه گیر در آینده تقویت کند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر روانشناختی استرس فوری و پایدار در برابر شیوع بیماری عفونی COVID-19بر کارکنان مراقبت های بهداشتی درمرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر و پیشنهاد راهکار‌های مقابله با آن و از نوع توصیفی – تحلیلی مقطعی می باشد.


مستندات مربوط به طرح استرس فوری کووید 19


تاریخ بروز رسانی:   28 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >