کارگاه های سال 1401

1401/2/1 0:0

فرم کامل اطلاعات کارگاه‌های 1401

عنوان کارگاه

 اسامی مدرسین

تاریخ برگزاری

مستندات

محتوای آموزشی

گواهی کارگاه

 جستجوی منابع پژوهشی و معرفی نرم افزار endnote

 عرفان جوانمردی

1401/2/18

 File

 

 File

 چگونه یک موضوع مناسب برای پژوهش بیابیم

 عرفان جوانمردی

1401/3/8

 File

 

 File

 شناسایی و انتخاب موضوعات داغ - hot topics

 دکتر علی حمیدی

 1401/5/25

 File

 File

 File

 آشنایی با منابع و جستجوی شواهد بالینی در پاگاه اطلاعاتی UpToDate

 دکتر زهرا صفائی

 1401/7/20

 File

 File

File

 روش های پژوهش و پروپوزال نویسی

 دکتر صفیه دانشی

 1401/8/11

 File

 File

 File

تصمیم گیری بالینی _ Clinical Decision Making

دکتر پیام کبیری

1401/9/6

 

  Link  

 

تصمیم گیری بالینی_ Case report دکتر پیام کبیری

1401/9/6

  Case Report  Link
تصمیم گیری بالینی_Evidence Based Medicine دکتر پیام کبیری

1401/9/7

  EBM  Link

مرور نظام مند Systematic Review

دکتر علی پاشا میثمی

1401/12/6

 

 

 

 مرور نظام مند Systematic Review-نرم افزار RevMan  دکتر علی پاشا میثمی

 1401/12/7

 

 

 

   

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   4 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >