معرفي و برآورد معیاری از عدم دقت توسط یکی از مشاورین مرکز توسعه تحقیقات بالینی

18 آبان 1400
از آنجا که مرکز توسعه تحقیقات بالینی سعی در جذب کارشناسان مجرب دارد، دکتر صفیه دانشی، یکی از مشاورین این مرکز و همکاران ایشان با همکاری گروه تحقیقاتی GNAMPA از انستیتو Nazionale di Alta Matematica در ایتالیا یک مطالعه بنیادین را در زمینه ی معرفی یکی از معیارهای عدم حتمیت انجام دادند. مقاله ی مورد نظر در مجله ی Note di Matematica چاپ گردید. هرگاه یک آزمایشگر احتمال پیشامدهای مختلف یک آزمایش را بیان می کند، به دو طریق اظهاراتش می تواند فاقد دقت باشد: اطلاعات کافی نداشته و گزارشاتش مبهم باشد، یا مقداری از اطلاعاتش ناصحیح باشند. تمام برآوردهای آماری و مسایل استنباطی ممکن است به یکی از این طریق ها یا هر دوی آنها نادرست باشند. کریج در سال 1961 یک اندازه را پیشنهاد داد که با عنوان ”اندازه عدم دقت” شناخته می شود و میزان عدم دقت مشاهده گر توسط آن محاسبه می گردد. معیار عدم دقت کریج ابزار مهمی برای اندازه گیری عدم توافق بین مدل ناشناخته و بهترین مدل برازش داده شده به داده ها می باشد. در این مطالعه معیار عدم دقت بین توزیع متغیرهای همراه آماره های ترتیبی تعمیم یافته و متغیر اولیه در خانواده توزیع های مورگنسترن معرفی و بررسی گردید و نتایج آن برای همراه آماره های مرتب و آماره های رکورد تعمیم داده شد. همراه مقادیر رکورد در طیف گسترده ای از آزمایش های تجربی مانند آزمون تنش صنعتی، آزمایش های طول عمر، تحلیل هواشناسی، مسابقات ورزشی و برخی زمینه های تجربی دیگر کاربرد دارند. همچنین برآورد عدم دقت تجمعی گذشته (CPI) برای متغیرهای همراه با استفاده از میانگین تجربی CPI بدست آمد و رفتار حدی این برآوردگر بررسی شد.


   

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۳

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >