نتایج یک پژوهش : آموزش می‌تواند در ارتقای سواد سلامت در پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان

18 آبان 1400
نظر به افزایش روند مصرف سیگار در بین دانشجویان و قابلیت الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگویی سواد سلامت و پیشگیری از مصرف سیگار و نیز نقش سواد سلامت در پیشگیری از مصرف سیگار، یک مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر سواد سلامت و پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان انجام شد. این مطالعه مداخلها ی از نوع نیمه تجربی در سال 1398 در میان 821نفر از دانشجویان غیرسیگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که در دو مرحله قبل و 6 ماه پس از آموزش تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد اموزش می‌تواند در ارتقای سواد سلامت و در نتیجه پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان غیرسیگاری موثر باشد. این مطالعه با مدیریت جناب آقای رحمان پناهی و با همکاری جناب آقای عرفان جوانمردی و سایر اساتید محترم و نیز با همکاری واحد توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس انجام شد.


   

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >