نتایج یک پژوهش : کیفیت خدمات بیمارستانی و اعتماد به پرستاران در بیمارستان دانشگاهی در سطح بالاتری نسبت به بیمارستان غیردانشگاهی قرار دارد.

18 آبان 1400
یک مقاله ي با عنوان " کیفیت خدمات بیمارستانی بر اساس مدل HEALTHQUAL و پرستاران قابل اعتماد در بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی ایران: یک مطالعه مقايسه اي" که توسط دکتر مسعود بحريني از اساتيد هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر وهمکاران ايشان در مجله ISI ، BMC Nursing به چاپ رسيد. این مطالعه مقطعی مقایسه‌ای بر روی 990 بیمار بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان بوشهر در جنوب ایران انجام شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه HEALTHQUAL و مقیاس اعتماد به پرستاران جمع آوری شد و سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و همچنین روش تک متغیره مدل خطی عمومی (GLM) و آزمون کای اسکوئر با سطح معنی داری . 0.05. تجزیه و تحلیل شد مشاهده شد که کیفیت خدمات بیمارستانی و اعتماد به پرستاران در بیمارستان دانشگاهی در سطح بالاتری نسبت به بیمارستان غیردانشگاهی قرار دارد. با این حال، کیفیت خدمات بیمارستانی در سطح پایین تر از آنچه بیماران انتظار داشتند بود.


   

تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >