نتیجه یک پژوهش : اثربخش بودن درمان فراشناختی به عنوان یک مداخله روانی اجتماعی مناسب در بیماران افسرده مبتلا به سرطان پستان.

18 آبان 1400
سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان ایرانی است. آنها یک مشکل سلامت روان مانند افسردگی را قبل، در طول یا بعد از درمان تجربه خواهند کرد. دکتر مسعود بحريني از اساتيد هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر وهمکاران یک مطالعه با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر افسردگی، تنظیم شناختی-هیجانی و باورهای فراشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام دادند. دریک کارآزمایی بالینی تصادفی و کنترل شده، 24 بیمار افسرده مبتلا به سرطان پستان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 مورد درمان فراشناختی دریافت کردند با جلسات هفتگی، اما گروه کنترل طبق معمول درمان را دریافت کردند. پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و پرسشنامه فراشناخت قبل، بعد و یک ماه پس از مداخله تکمیل شد. و در نهايت این یافته‌ها از اثربخشی درمان فراشناختی به عنوان یک مداخله روانی اجتماعی مناسب در بیماران افسرده مبتلا به سرطان پستان حمایت می‌کند.


   

تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۳

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >