نتایج یک پژوهش : اکثر بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی تحت تأثیر سبک‌های فرزندپروری ناکارآمد هستند.

19 آبان 1400
مطالعات نشان می دهند که رابطه بین والدین و فرزندان به طور قابل توجهی در توسعه سلامت روان فرزندان نقش دارد. با این حال، هیچ پاسخ روشنی در مورد اینکه کدام سبک پیوند والدین به شدت با بیماری های روانپزشکی بیماران مرتبط است، وجود ندارد. به همین منظور دکتر مسعود بحريني از اساتيد هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر وهمکاران یک مطالعه با هدف مقایسه سبک های پیوند والدین در بیماران اسکیزوفرنی، افسردگی و اختلال دوقطبی در استان بوشهرانجام دادند. این مطالعه به صورت مقطعی- مقایسه ای، 130 بیمار اسکیزوفرنی، افسردگی و اختلال دوقطبی مراجعه کننده به چهار مرکز روانپزشکی سرپایی شهر بوشهر به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. بیماران از نظر سبک های پیوند والدین مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ابزار پیوند والدین معتبر و پایا (PBI) جمع آوری شده بود. روش کار این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، 130 بیمار اسکیزوفرنی، افسردگی و اختلال دوقطبی مراجعه کننده به چهار مرکز روانپزشکی سرپایی شهر بوشهر به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. بیماران از نظر سبک های پیوند والدین مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ابزار پیوند والدین معتبر و پایا (PBI) جمع آوری شده بود. نتایج نشان داد که سبک پیوند بهینه والدین (کنترل کم، مراقبت زیاد) در اختلال دوقطبی ، افسردگی اساسی و اسکیزوفرنی شایع‌ترین سبک پیوند والدین بود. اما بیشتراین بيماران از سبك هاي ناكارآمد باند پدري و۵۰ درصد از سبك هاي ناكارآمد باند مادر رنج مي بردند. علاوه بر این، سبک‌های باند مادری بیماران به‌طور معنی‌داری متفاوت بود در حالی که سبک‌های پیوند پدری آنها تفاوت معنی‌داری نداشت. که در نتيجه اکثر بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی تحت تأثیر سبک‌های فرزندپروری ناکارآمد بودند. نتایج همچنین تأیید کرد که علیرغم چندین عامل زیستی-روانی اجتماعی دخیل در ایجاد اختلالات روانپزشکی، نقش تعیین کننده والدین به ویژه مادران را نباید نادیده گرفت. نتیجه آنکه والدین و پیوند والدین از عوامل مهم و اساسی برای ارتقای سلامت روان هستند. نتایج همچنین تأیید کرد که علیرغم چندین عامل زیستی-روانی اجتماعی دخیل در ایجاد اختلالات روانپزشکی، نقش تعیین کننده والدین به ویژه مادران را نباید نادیده گرفت. همچنین پیشنهاد شد که والدین و پیوند والدین از عوامل مهم و اساسی برای ارتقای سلامت روان هستند.


   

تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >