آخرين اخبار

8 اسفند 1401
برگزاری جلسه رئیس بیمارستان با رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران
جلسه رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس و دکتر میثمی استاد پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

7 اسفند 1401
کارگاه مرور نظام مند Systematic review طی 2 روز برگزار شد
جزئیات برگزاری کارگاه مرور نظام مند با تدریس دکتر میثمی

 
 << اخبار بهمن اخبار فروردین >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >