نقشه سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
اطلاعات کلی بیمارستان
Collapse معرفی واحد و اهدافمعرفی واحد و اهداف
Collapse معرفی واحدمعرفی واحد
معرفی
شرح وظایف
چارت تشکیلاتی
عکس های واحد
ساختار فیزیکی واحد
Collapse اهداف واحداهداف واحد
اهداف
برنامه عملیاتی
برنامه استراتژیک بیمارستان
Collapse اعضای  واحداعضای واحد
رئیس واحد
کارشناسان پژوهش
مشاورین
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد
فرایندهای ارائه خدمات واحد
حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
تفویض اختیار داوری طرح
دستورالعمل بیمارستان درتشویق چاپ مقالات
آیین نامه های مراکز توسعه تحقیقات بالینی
دستورالعمل های پژوهشی دانشگاه
Collapse شورای پژوهشی واحدشورای پژوهشی واحد
اعضای شورای پژوهشی
Collapse  جلسات شورای پژوهشی جلسات شورای پژوهشی
صورت جلسات 95
صورت جلسات 96
صورت جلسات 97
صورت جلسات 98
صورت جلسات99
صورتجلسات 1400
صورتجلسات 1401
صورت‌جلسات 1402
Collapse مشاوره پژوهشیمشاوره پژوهشی
امکانات مشاوره ای
برنامه و ساعات مشاوره
Collapse رزرو مشاوره رزرو مشاوره
مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی
Collapse کارگاه هاکارگاه ها
کارگاه های سال 96
کارگاه های سال97
Collapse کارگاه  های سال 98کارگاه های سال 98
آموزش همگانی بیماری کوويد-19(آنلاين و غیر حضوری)
آشنایی با روش و تکنولوژی های نوین آموزشی Upto Date و clinical key
مهارتهای پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده ها
کارگاه مقدماتی پروپوزال نویسی و روش های پژوهش
تدوین دستورالعمل های آموزشی کارکنان و بیماران
کارگاه های سال 99
کارگاه‌های سال 1400
کارگاه های سال 1401
کارگاه های سال 1402
Collapse دستاوردهای مرکزدستاوردهای مرکز
Collapse مقالات چاپ شدهمقالات چاپ شده
مقالات سال 95
مقالات سال96
مقالات سال 97
مقالات سال 98
مقالات سال 99
مقالات سال 1400
مقالات سال 1401
مقالات 1402
Collapse پایان نامه هاپایان نامه ها
پایان نامه های سال ۱۳۹۵
پایان نامه های سال ۱۳۹۶
پایان نامه های سال۱۳۹۷
پایان نامه های سال ۱۳۹۸
پایان نامه های سال ۱۳۹۹
پایان نامه های سال ۱۴۰۰
پایان نامه های ۱۴۰۱
نوآوری، ابداع و اختراع
Collapse  مشاوره های مقالات ، طرح ها و پایان نامه مشاوره های مقالات ، طرح ها و پایان نامه
مشاوره های سال ۹۵
مشاوره های سال ۹۶
مشاوره های سال ۹۷
مشاوره های سال ۹۸
مشاوره های سال ۹۹
مشاوره های سال 1400
Collapse گزارش عملکرد سالانهگزارش عملکرد سالانه
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱
Collapse فرم هافرم ها
Collapse الکترونیکالکترونیک
Collapse فرم نظرسنجی کارگاه هافرم نظرسنجی کارگاه ها
فرم نظرسنجی کارگاه های سال ۱۴۰۱
غیر الکترونیک
فرم درخواست دسترسی به بایو بانک و بانک اطلاعاتی سرطان
فرم دسترسی به بایو بانک کووید
فرم شرکت در کارگاه
وابستگی سازمانی مرکز
Collapse سامانه پژوهشیار و پایگاه های علمی الکترونیکسامانه پژوهشیار و پایگاه های علمی الکترونیک
سامانه پژوهشیار
پایگاه های علمی الکترونیک
اولویت های پژوهشی
Collapse کتابخانهکتابخانه
سایت کتابخانه
Collapse  محتوای آموزشی محتوای آموزشی
کارگاه
محتوای آموزشی
Collapse بانک داده های پژوهشی و تخصصیبانک داده های پژوهشی و تخصصی
معرفی و فرایند دسترسی به بانک‌های پژوهشی
برنامه بانک ملی ثبت سرطان بالینی پستان
Collapse بایو بانک سرطانبایو بانک سرطان
معرفی بانک و اهداف آن
مجوزها و مکاتبات اداری
مقالات و طرح های مرتبط
فرایند دسترسی به بانک و ثبت درخواست
Collapse  بایو بانک کووید۱۹ بایو بانک کووید۱۹
معرفی بانک و اهداف آن
مجوزها و مکاتبات اداری
مقالات و طرح های مرتبط
فرایند دسترسی به بانک و ثبت درخواست
برنامه سلامت سالمندی بوشهر
سامانه ملی مادر و نوزاد ایران (ایمان)
سامانه ثبت بیماری‎‌های نادر (سبنا)
جوانی جمعیت
Collapse فعالیت های مرتبط با همه گیری کووید 19فعالیت های مرتبط با همه گیری کووید 19
اخبار
Collapse طرح هاطرح ها
ثبت بیمارستانی (رجیستری) کووید 19
اختلال استرس پس از سانحه در کارکنان مراقبت های بهداشتی کوید-19
استرس فوری کووید 19
پاسخ های روانی کووید 19
بررسی یافته های بالینی بیماران کووید19
بررسی ارتباط سطح ویتامین دی و شدت بیماری کووید 19
تاثیر گروه های خونی در ابتلا به عفونت کووید ۱۹
Collapse کارگاه هاکارگاه ها
کارگاه های آموزش بیماران کووید 19
Collapse اقدامات نوآورانه اقدامات نوآورانه
مشاوره وحمایت روانی در مقابل ویروس کووید 19
همایش ها و کنگره ها
تماس با ما
نظرسنجی
< >