آخرين اخبار

21 ارديبهشت 1401
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مسئول جدید واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

19 آبان 1400
نتایج یک پژوهش : اکثر بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی تحت تأثیر سبک‌های فرزندپروری ناکارآمد هستند.

 

18 آبان 1400
نتایج یک پژوهش: در گزارش مصرف تریاک در مطالعات مورد-شاهدی استفاده از گروه شاهد بیمارستانی نسبت به شاهد همسایگی مناسبت تر می باشد

 

18 آبان 1400
معرفي و برآورد معیاری از عدم دقت توسط یکی از مشاورین مرکز توسعه تحقیقات بالینی

 

18 آبان 1400
نتایج یک پژوهش : آموزش می‌تواند در ارتقای سواد سلامت در پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان

 

18 آبان 1400
نتایج یک پژوهش : بین کم خونی و متغیرهای عملکردی در جمعیت سالمند ایرانی ارتباط مقطعی و معنی‌داری وجود دارد

 

18 آبان 1400
نتیجه یک پژوهش : استفاده از قد والدین کودک میتواند در کاهش خطاهای تشخیصی کوتاه قدی کودکان ارزشمند باشد.

 

18 آبان 1400
نتایج یک پژوهش : کیفیت خدمات بیمارستانی و اعتماد به پرستاران در بیمارستان دانشگاهی در سطح بالاتری نسبت به بیمارستان غیردانشگاهی قرار دارد.

 

18 آبان 1400
نتیجه یک پژوهش : اثربخش بودن درمان فراشناختی به عنوان یک مداخله روانی اجتماعی مناسب در بیماران افسرده مبتلا به سرطان پستان.

 

17 آبان 1400
نتایج یک پژوهش : شعر درمانی در درمان اضطراب و اختلالات پس از سانحه در بیماران مبتلا به سکته قلبی موثر است.

 

17 آبان 1400
نتایج یک پژوهش : فرار بیماران بار مالی فراوانی برای بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر داشته است.

 

17 آبان 1400
نتایج یک پژوهش: مولفه های ساختار خانواده نظیر انسجام و قدرت در خانواده هایی با بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی نسبت به خانواده های سالم ممکن است در سطح پایین تری از مطلوبیت قرار داشته باشد.

 

17 آبان 1400
نتایج یک پژوهش : مهارت های ارتباط کلامی و صلاحیت بالینی پرستاران در کاهش اضطراب والدین کودکان بستری موثر است

 

17 آبان 1400
نتایج یک پژوهش: دفروکسامین در پیشگیری از فیبروز کبدی در کودکان تحت درمان با دوکسوروبیسین میتواند نقش محافظتی داشته باشد.

 

10 آبان 1400
الکتروکاردیوگرافی یک ابزار با ارزش تشخیصی و پیش آگهی برای ارزیابی قلبی بیماران مبتلا به کووید-19 مي باشد.

10 آبان 1400
همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر

 

10 آبان 1400
کیفیت خدمات و اعتماد بیمار به پرستار، در بیمارستان های دانشگاهی استان بوشهر در سطح بالاتری نسبت به بیمارستان های غیر دانشگاهی قرار دارد

 

9 آبان 1400
عوامل اجتماعی و فرهنگی خانواده ها در اختلالات اضطرابی کودکان موثر است

 

9 آبان 1400
بیماری کرونا می‌تواند باعث شیوع اختلال استرس پس از سانحه در کارکنان مراقبت های بهداشتی شود.

 

9 آبان 1400
وجود ارتباط بین ناراحتی های اخلاقی و سلامت روانی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب ایران در دوران همه گیری COVID-19:

 
 << اخبار اردیبهشت اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >